Ремонт на двигатели

В случай, че имате необходимост от извършване на частичен или основен ремонт на двигател, можете да се доверите на опитните професионалист от BM AUTO. Сервизът е специализиран, както в поддръжката, така и в ремонта на бензинови и дизелови двигатели, включително агрегати от най-ново поколение.

Съвременните двигатели с вътрешно горене често търпят повреди в следствие на увеличените мощности и намалените размери, както и строгите изисквания за еко норми. Голяма част от компонентите и агрегатите са подложени на огромно натоварване, триене и високи температури, вследствие на което се повреждат.

на което се повреждат. Некачествените консумативи, горива и смазочни материали също водят до нуждата от ремонти. Навременната намеса и отстраняване на дадена повреда със сигурност ще предотврати по-тежки бъдещи ремонти.

Нашите специалисти са в състояние да реагират при всички възможни проблеми, свързани с ремонт на двигатели като ремонт на цилиндрови глави, подмяна на сегменти, смяна на основни и биелни лагери, реглаж на клапани, центровка, отстраняване на течове и други дейности.