Компютърна диагностика

Компютърната диагностика на автомобила често е единственият начин за установяване на проблеми. Освен диагностицирането на проблеми, правилното разчитане и интерпретиране на кодовете, указващи натрупани грешки, може да предотврати бъдещи ремонти. В много случаи диагностиката е инструмент за проверка на резултатите след отстраняване на проблеми, извършване на текущи ремонти, зануляване на сервизни интервали, замервания, адаптации и проверка на състоянието на електрически инсталации и специфични компоненти.

Използваме най-съвременна диагностична апаратура, която гарантира отлични резултати. Диагностиката , проверка с живи данни ,калибраците,адапатции,кодировки и др. се извършва от квалифицирани специалисти, които умеят да боравят с извлечената от процеса информация и да предприемат съответните действия. Проверяваме всички системи на автомобила и двигател, трансмисия, ABS, ESP, ASR, SRS, SBC и други.

Автосервиз BM AUTO предлага компютърна диагностика на всички марки и модели автомобили. Услугата е подходяща, както за установяване на текущото състояние на системите на автомобила, така и при проверка на превозно средство преди неговото закупуване.