Понеделник - Петък 9:00 - 18:00
 Какво е нужно да знаем за спирачната система на автомобила ни?

Какво е нужно да знаем за спирачната система на автомобила ни?

Спирачната система на автомобила несъмнено е сред най-важните компоненти от неговото устройство. В технологично отношение, спирачките на пътните превозни средства търпят радикални промени през годините на еволюция на автомобила, като от десетилетия се използват дискови спирачки.

Дисковата спирачна система е доказано ефективна и надеждна, като същевременно не е свързана с голяма конструктивна сложност. Системата включва спирачен диск и специален механизъм, наречен спирачен апарат. При задействане на системата посредством спирачния педал, апаратът се задейства благодарение на изтласканата в него спирачна течност под налягане. Буталата, вградени в апарата, изместват накладките, които са закрепени към апарата. Чрез силата на триене на накладките към диска, която се генерира, се прилага спирачно усилие и автомобилът намалява скоростта си.

Спирачната система е проектирана за максимална ефективност спрямо типа автомобил, на който е монтирана. Технологията позволява оптимално спиране без излишно упражняване на натиск върху спирачните дискове. Това, от своя страна, означава, че се налага смяна на накладките – те са консумативите по спирачната система, които обичайно се износват най-бързо.

Необходимият интервал за подмяна на накладки не е фиксиран – той е по-скоро приблизителен и зависи от различни по важност фактори. При експлоатация основно в градски условия, автомобилните накладки се използват много по-често, което води до необходимостта от тяхната подмяна на по-малки интервали. Обичайната честота на подмяна при повечето автомобили, които се експлоатират в градски условия, е около 30000 километра пробег. При основно извънградско шофиране, накладките се износват по-малко, съответно този пробег може да бъде удвоен. Разбира се, тези стойности не са константни, тъй като съществуват множество други причини, допринасящи за по-бързото или по-бавното износване на накладките, като тегло на автомобила, тип на предавателната кутия, стил на шофиране и други подобни фактори.

За да предотвратите евентуален проблем със спирачната система или потенциално опасни ситуации на пътя, е необходимите следите за състоянието на накладките на автомобила. Всяка промяна в пътното поведение по време на спиране е възможна индикация за това. Осезаемото отслабване на спирачно усилия, шум или вибрация при спиране, както и теглене вляво или вдясно са най-честите признаци на износени накладки. При ненавременната им смяна, спирачните дискове могат лесно да бъдат увредени, което може да бъде както опасно, така и скъпо.

Водачите на по-съвременни модели са улеснени от системата за индикация за износени накладки – автомобилът сам известява за нуждата от тяхната подмяна посредством контролна лампа на индикаторното табло или чрез съобщение от бордовия компютър. При наличие на подобно съобщение е нужно незабавно посещение на сервиз.

Важно правило, което е необходимо да се спазва, е задължителната подмяна на накладки, когато настъпи моментът за смяна на спирачните дискове. Независимо от това, че накладките са в отлично състояние към този момент, дори минимално износване би могло да предизвика проблем при работата с чисто нови дискове. Обичайно, на всеки две смени на накладки се подменят и спирачни дискове. При повечето масови модели, тези консумативи не са твърде скъпи и тяхната редовна замяна с нови не представлява проблем.

Необходимо е да се помни, че след всяка смяна на спирачни дискове и накладки е нужно известно напасване на новите части. Няколко внимателни и дълги натискания на спирачния педал при ниска скорост обикновено са достатъчни. Възможно е спирачната система да произведе необичайни звуци по време на този процес – това е напълно нормално и се дължи на предпазния слой, с който са покрити новите накладки.