Понеделник - Петък 9:00 - 18:00
 Вижте какъв е правилният интервал за смяна на двигателно масло

Вижте какъв е правилният интервал за смяна на двигателно масло

Въпреки сложното си устройство, двигателите с вътрешно горене могат да бъдат разгледани просто като система от триещи се и въртящи метални части и елементи. Разбира се, натоварването и силата на триене са огромни, като това са част от сериозните фактори, допринасящи за износването на двигателите във времето. Отделяната топлинна енергия е не по-малък проблем. Ето защо моторните масла са пт първостепенно значение при експлоатацията на всеки двигател. Лубрикантите редуцират триенето, отмиват наслагванията, отвеждат топлината и защитават метала от корозия.

Всеки двигател притежава различни параметри, поради което събира различно количество масло. При масовите автомобили, това количество най-често варира между 3 и 10 литра. Правилният интервал за подмяна на моторното масло е различен и се определя най-вече от спецификацията на производителя. Обичайно, този интервал е в рамките на 10000 и 50000км.

По-големите интервали означават спестено време и намалени разходи за поддръжа, но това често води до по-високи бъдещи разходи за ремонт. Повишеният пробег води до натрупване на замърсявания в маслото и неговите свойства сериозно се нарушават. Смазочните му качества постепенно изчезват, повишавайки триенето в двигателя и позволявайки развиването на по-висока работна температура. Това е причината дългите интервали да не са за предпочитане, особено при автомобили с турбокомпресори или такива, подложение на сериозно ежедневно натоварване. В много случаи се оказва, че дългите сервизни интервали водят до скъпоструващи ремонти в близко бъдеще.

Повечето сервизи препоръчват смяната на маслото да се извършва на всеки 10000 до 20000 километра пробег. Разбира се, интервалите на всеки автомобил са индивидуални и зависят от типа на моторното масло, честотата на експлоатация и дори стилът на шофиране. В случай, че в рамките на една година след смяната на масло автомобилът не е достигнал нужният пробег за последваща смяна, това е наложително отново, тъй като маслото губи свойствата си с течение на времето поради разреждане от влагата, проникваща в мотора. При честа градска експлоатация се препоръчва смяна на възможно най-кратък интервал с цел увеличаване ресурса на мотора.

При съвременните дизелови двигатели понякога се налага смяна на масло на екстремно къси интервали от порядъка на 2000 до 5000 километра. Причината е в технологията, вложена в тях. Тези двигатели притежават филтри за твърди частици, който често се регенерира. Това понякога води до разреждане на двигателното масло с дизелово гориво, съответно до намалено смазване на турбокомпресора.

Освен намалени смазочни свойства, това води и до повишаване на общия обем масло в мотора, което може да предизвика сериозни поражения. Нерядко се стига до момент, в който маслото се самозапалва и двигателят вдига оборотите си, като в този случай е трудно да бъде изгасен. Подобна ситуация неминуемо води до скъпи ремонти или унищожаване на двигателя.

Несъмнено, маслото е ключов компонент за дългият живот и правилната работа на всеки двигател. Редовната му подмяна и влагането на качествени консумативи е от изключителна важност, но не по-маловажно е съобразяването с реалните експлоатационни условия. Те нерядко водят до нуждата от сервизиране, което се разминава с предписаното от производителя. Спецификациите в ръководството за експлоатация често надценяват съвременните смазочни материали и техните свойства. Ето защо е нужно да се вземат под внимание реалните условия и обслужването на автомобила да бъде съобразено с тях.